Wat wil Corona aan de wereld vertellen

Afstemming op Corona: een bericht voor alle mensen

Laat ik deze blog beginnen met uit te leggen dat alles energie is. Mensen zijn energie, dieren zijn energie… bomen, wind, water… alles is energie. 

Op elke vorm van energie kun je je afstemmen om daar contact mee te hebben.
Ik stem mij graag af op mensen, zwangeren, ongeboren baby’s…

In dit geval heb ik mij speciaal afgestemd op de energie van Corona.

Aangezien alles energie is, kun je je dus ook afstemmen op Corona. Dit bedacht ik op dinsdagavond tijdens het tandenpoetsen. Wat zal Corona ons te vertellen hebben?
Ik wilde daags erna gaan afstemmen op Corona, om ernaar te luisteren. maar toen ik het bedacht had, kwam Corona al bij me om een en ander al te vertellen. Ik was heel moe en dacht “dit kan ik nooit onthouden voor morgen” dus ik besloot in bed te gaan liggen en te schrijven wat tot mij kwam.
Er kwam een lange boodschap binnen. Zelfs zo veel, dat ik in slaap viel met de pen in mijn hand 🙄.

Ik heb mijn handgeschreven afstemming uitgewerkt op de computer en toen meldde Corona zich weer bij mij, omdat het bericht nog lang niet klaar was.
Nog steeds heb ik het gevoel dat Corona veel meer te vertellen heeft/had, maar dat dit bericht voor nu voldoende is om te delen.

Inleidend op de afstemming

Voordat je verder leest naar de afstemming, wil ik voorop stellen dat ik geen wetenschapper, geneeskundige, arts of complotdenker ben. Ik kreeg het bericht door wat Corona met ons als mensheid wil delen. 

Mijn persoonlijke visie op zaken zet ik altijd aan de kant als ik afstem, óók -misschien wel júist ook- in deze afstemming op Corona.

Als ik op Corona afstem, schalt als het refrein van een lied door mijn hoofd: 
“Iedereen is van de Wereld en de Wereld is van Iedereen… oh yeah yeah yeah.

Alhoewel de letterlijke betekenis van het woord corona “kroon” is, geeft Corona mij direct aan dat dit niet de échte betekenis is. Corona duidt hiermee op de betekenis op spiritueel-emotioneel niveau. Want Corona wil graag dat je terug in je kern komt, je verbindingen met de wereld heroriënteerd en weer in je eigen kern komt, diep in jezelf komt om daar de pracht en het nut van je leven opnieuw te zien, te ervaren. Het gaat om de pracht van de eenvoud van het leven, van de pracht in jezelf, je huis en je gezin. Vergeet de rest van de wereld, het draait om JOU.
Pas als je dat ervaart, daar vrede mee kunt hebben en niet altijd maar met je tentakels overal wilt rijken, pas dan begrijp je de essentie van Corona.

De energie van Corona is in uiterlijk mannelijk, maar voelt zacht en vrouwelijk in de kern. In de afstemming wisselen deze twee energieën zich af, het is als een dans van de twee energieën zoals ik het zie. De dans is in balans, dan weer de man, dan weer de vrouw.

Dan volgt hieronder de afstemming zoals ik het van Corona zelf ontving.

Lieve Corona, wat heb jij de wereld te vertellen?

“Lieve mensen, lieve mensheid,

Ik breng jullie op zachte do dwingende wijze terug naar jullie zelf. Naar jullie essentie. Door wetenschappers word ik uitgebeeld als een bal met armen, tentakels met balletjes eraan.

Zoals velen van jullie weten, zegt een ziekte iets over JOU. Over waar jij je op spiritueel-emotioneel niveau op mag ontwikkelen, wat je mag zien en waar je mag helen.
Nou mensheid, hoe ik er volgens jullie uitzie, zo spiegel ik jullie dus.
Laten we beginnen met het feit dat jullie mij ‘onzichtbare vijand’ noemen. Eigenlijk geheel tegenovergesteld zijn jullie mensen een ontzettend zichtbare vijand voor de aarde, maar ook voor elkaar. Hier ga ik later verder op in, want eerst wil ik het andere deel over mij vertellen.

Mensen, jullie aandacht is zo ver buiten julliezelf versnipperd. Buiten jullie eigen kern. Jullie tentakels –als mensen- gaan alle kanten op. Jullie haken overal op aan, claimen het vervolgens, jullie gáán maar overal heen met jullie aandacht en fysieke zelf. Overal zijn jullie, behalve in jullie eigen kern. Als mensen vergeten jullie je eigen kern. Jullie gaan voorbij aan de eigen kern.

Ik ben gekomen –ontworpen- om jullie terug te wijzen naar jullie kern van het leven. Naar waar het leven werkelijk om draait.
Het leven draait om zelfontwikkeling, zelfexpansie. Leven vanuit je eigen kern en vanuit verbinding leven met anderen. Niet vanuit claimgedrag, maar vanuit liefdevolle verbinding leven met anderen, leven met de wereld. Veel van de mensen op deze wereld leven vanuit een claim op de wereld, een claim op de aarde. Ze leggen een claim op bezit, op elkaar, op gebruik van de aarde.

En alhoewel de aarde, wetenschappers, dieren, ménsen toch echt wel heel duidelijk maken dat de grenzen bereikt zijn, dat de reserves opraken, dat de leefbaarheid van de  aarde drastisch verminderd, gaat een overgroot deel van de mensheid onverstoorbaar door met claimen. Met toe-eigenen. Met verwoesten, kapot maken. Maar de aarde is niet meer in topconditie. De lucht raakt op.  De aarde is uitgeput, kan niet meer. De longen van de aarde kunnen niet genoeg nieuw levensvatbaar en nieuw levensscheppend zuurstof aanmaken om te kunnen leven.

Zie daar mijn spiegel op de mensheid. Prachtig letterlijk, ik ben trots erop. Je lucht raakt op, je kunt niet meer. Je moet aan de intensieve zorg of anders sterf je mogelijk af. Zie het. Onderzie het. Onderzie wat jullie doen, onderzie wat ik beteken, wat ik vraag en waar ik voor sta, en ik verzwak. 
De mensheid wordt nu teruggeworpen op de essentie: zichzelf en zijn of haar gezinsleden. Je kern van leven. Kunnen leven vanuit je éigen kern.
Verbinding met een ander kan slechts, indien gezond,. Andere stukken uit het leven komen tot stilstand want ze dragen minder bij aan jouw essentie. 
Reizen – nee, want dat is te claimend op de wereld. Het reizen is geen onderdeel van jouw goddelijke essentie. Je bent waar je bent en voor jouw welzijn en dat van de aarde, graag jezelf niet verspreiden over de wereld door die stukken ook te claimen.

Om zichzelf te beschermen tegen mijn verspreiding, hebben jullie nu bedacht dat jullie het veiligst zijn in jullie eigen havens: in jullie eigen huizen.
Een deel hiervan is waar. Ja, als je binnen blijft, wordt je minder blootgesteld aan mij als virus. Maar daarmee bouw je nog geen bescherming tegen mij op, want de bescherming komt vanuit het licht op jouw ziel. Als jouw ziel de essentie ziet van mij als Corona virus, kan het lichaam daar op reageren door antistoffen aan te gaan maken. Die zitten namelijk gewoon… in de lucht. Je hoeft de antistoffen slechts in de lucht ín te ademen en je lichaam gaat ermee aan de slag. Althans. Als je de essentie hebt geïntegreerd in jezelf. In het andere geval kan het nog steeds verkeerd uitpakken voor jou.
Een ander deel van de maatregelen is verzonnen door de bestuurders om zo van alles te laten gebeuren, terwijl jullie slapend worden gehouden in jullie huizen, angstig voor mij. Let maar eens op, wat er op de ‘achtergrond’ nu onder je neus wordt gerealiseerd… ik wil je waarschuwen dat ik ook als dekmantel word gebruikt om andere (snode) plannen te realiseren.

Ook dát is het beeld van Corona: terwijl jij in je kern zit, gebeurt er van alles in de wereld met tentakels die zich weer op jou vastklampen. Ongewenste tentakels, sommige zelfs verwoestend. En toch, gebeurd het. Laten ‘we’ het gebeuren. Onder het mom van angst, bescherming… Jullie mogen je bewust worden van wat er nu allemaal wordt gerealiseerd op hoog bestuursniveau, waarvan het zoveel impact op de rest van jullie levens zal hebben.

Dat brengt mij ook op het volgende, want niet alles wat gezegd wordt over mij, over het Coronavirus, is wáár. Ik zit niet op geld – ik word namelijk helemaal niet gelukkig van geld en wil er ook niet op leven. Ik spring niet over als je dichtbij komt – ik hou juist van verbinding.
Je hoeft niet bang voor mij te zijn. Nee, ik ben niet je vriend die je met open armen moet verwelkomen. Maar als jij in verbinding bent met je eigen essentie, in harmonie leeft met jezelf, je huis, je omgeving, je kinderen. Dan is er niets om te vrezen.

Weet je, lief mens.
Men zegt dat ik ‘kroon’ beteken. Ik voel me daar niet OK bij. Ik beteken zoveel meer dan dat. Ik sta voor licht, verbinding, creativiteit. Ik sta voor liefde. Nu, in deze tijd van “angst”, gaan jullie naar binnen.
Jullie worden uitgenodigd om ook letterlijk naar binnen te gaan: naar jullie harten, naar jullie kernen. Dáár vind je je eigen licht, om om te gaan met de situatie zoals die gecreëerd is. Dáár, in je hart, vind je de verbinding. Met jezelf, vooropgesteld. Met je gezinsleden. Met je familie, die je misschien niet kunt zien op de manier zoals je zou willen. En dáár ontstaat ook weer de creativiteit, die de wereld weer doet stromen.

Corona betekent ook hoop. Er is hoop. Op een betere toekomst. Een betere toekomst voor de aarde. Want de aarde, haalt opgelucht adem nu de mensheid tot stilstand is gekomen. De aarde maakt nu gebruik van de mogelijkheid om wonden te herstellen. Voor een écht herstel, daar gat een veel langere tijd overheen. Maar de wonden die de aarde heeft, kunnen nu een licht herstel krijgen.

Ik hoop van harte dat heel veel mensen zullen zien, dat de aarde dít nodig heeft. Deze adempauze, dit herstel. Dat het leven van de mens op aarde uit balans is. Er wordt alleen maar geclaimd van de aarde, maar de aarde kan door al het claimen niet herstellen. De aarde is uitgeput.
Nu kunnen jullie zien, dat al het claimen zoveel schade berokkent. Hoe de wereld eruit ziet als jullie mensheid jullie gedeisd houden. Wat voor moois er dan ontstaat. Op microniveau, bij jou thuis, saamhorigheid met de buurt waarin je woont. En op macroniveu, in de wereld. Want de wereld haalt opgelucht adem nu de mensheid tot stilstand is gekomen.
Laten we díe balans met zijn allen vasthouden, als straks mijn piek voorbij is.

Tot slot wil ik de wereld nog waarschuwen. Door jullie bereisdheid doe ik nu alle Westerse landen aan. Ik verspreid mij, waar jullie allemaal reizen, waar jullie tentakels zijn. Maar ik ben nog niet gearriveerd in de minder bereisde delen van de wereld. De ontwikkelingslanden, de achterstandslanden, waar armoede heerst.

Westerlingen, ik roep jullie op om ook aan hen te denken. Bescherm hen, licht hen voor. Zorg ervoor dat er voor hen die minder bedeeld zijn, ook voorzorgsmaatregelen en verplegingsmaatregelen kunnen hebben. Denk niet alleen aan jezelf, je eigen volk. Hamster niet alles voor hun neuzen weg. Denk ook aan de weerlozen, sta ook voor hen klaar in tijden van nood. Nu. Niet als het al te laat is. Deze mensen zijn weerloos en verdienen het niet om achtergesteld aan de rijkeren te zijn en blijven, enkel door gebrek aan geld. Want ook dat is Corona: egocentrisch alles opkopen, met aan de andere kant mensen die misgrijpen. Zorg voor je naasten, of het nu je buurtgenoot of je aardegenoot is. Zorg voor elkaar, denk aan elkaar. Als Corona draag ik ook dát uit.

Voor hen die de werkelijke essentie van mij, van Corona niet zien… kan ik desastreus zijn. Voor hen die mij wel zien waar ik voor sta: licht, liefde, verbinding, terug naar de kern, acceptatie, aardeherstel… voor hen ‘ben’ ik er gewoon. Zij hoeven mij niet te vrezen. Ik zwaai naar je, geef je een bemoedigende knipoog om door te gaan met het Zijn in je essentie.

Dankjulliewel.”